رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری اقدامات برای ثبت روز ملی تعزیه خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار،محمد علی آبادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدامان جدی در خصوص ثبت روز ملی تعزیه در حال پیگیری است اظهارداشت: سبزوار از دیرباز از جمله شهرهای فعال در برگزاری عزاداری به صورت تعزیه خوانی بوده و سرمایه های خوبی در این حوزه وجود دارد.

 

وی با اشاره به اینکه سبزوار پیشگام برگزاری تعزیه به شکل کنونی بوده است تصریح کرد: سرمایه گذاری و رایزنی ها برای استقرار  دبیر خانه روز ملی تعزیه در سبزوار در حال انجام است.

 

علی آبادی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰گروه تعزیه خوان در سبزوار مشغول به فعالیت هستند خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تعزیه خوانی از رسوم متداول در عزاداری های ابا عبدالله حسین در سبزوار است به ازای هر روستا نیز یک گروه تعزیه خوان در شهر وجود دارد.

 

وی با اشاره به لزوم ساماندهی این گروهها افزود: در حال حاضرسبزواربا بیمه کردن حدود ۱۶۰نفر از تعزیه خوانان و حدود ۱۲نفر  مستمری بگیر رکورد دار  استان خراسان است.

 

رئیس اداره فرهنگ و اراشاد اسلامی سبزوار با اشاره به فعالیت انجمن تعزیه خوانان سبزوار ادامه داد: کسی در جایگاه تصمیم گیری برای تعزیه خوانان نیست و تصمیمات این حوزه از طریق فراخوان این انجمن و حضور تعزیه خوانان اتخاذ خواهد شد.

 

انتهای پیام/