یک کارشناس اقتصادی گفت:رسیدن به اهداف عالی در اقتصاد تنها با کارآفرینی و تولید ثروت از این طریق میسر خواهد شد.

 

بابک صمدی افشار در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه چندی است که صحبت از اقتصاد برای همه ناامید کننده و دور از تحرک اقتصادی است اظهارداشت:

با توجه  به اینکه  همگان بر رکود حاضر در بازار اذعان داشته و همواره بر ای خروج ازین بحران در تلاشند به اعتقاد اکثر کارشناسان و اساتید کشوری  کارآفرینی موتور محرک اقتصاد نامیده میشود.
وی با اشاره به اینکه  الگوی کارآفرینی  شکلی پایدار از انجام کسب وکار است و به توصیف انسجام در انتخاب استراتژیک میپردازد تصریح کرد: این روش به کار بردن فرآیند و ایجاد ارزش برای سطوح عملیاتی ،تاکتیکی و استراتژیک در سازمان ها تسهیل میکند.

 

صمدی افشار با بیان اینکه  الگوی کارآفرینی بر نیاز ها جامعه  تمرکز کرده و  روی فهم ارتباطات  کارآفرینی با عملکرد های آن تاکید می کند عنوان کرد: ارتباطات متقابل نقش موثری در ایجاد الگوی کارآفرینی بازی می کند.

 

وی با بیان اینکه ماحصل تحقیقات در خصوص الگو های کار آفرینی منجر به انتشار کتاب استراتژی کارآفرینی راهبردی شده است تصریح کرد: در حال حاضر این احساس نیاز وجود دارد که مهندسیو و مدیران فعال در حوزه کار آفرینی باید در حوزه ایجاد ارتباطات فعالیت خود را فزایش دهند.

صمدی افشار  با اشاره به بیانات  مقام معظم رهبری در خصوص نیاز مبرم به کا رآفرینی تشریح کرد: کار آفرینی باید دقیق و مبتنی بر الگوی منطقه ،پتانسیل ها موجود و توان نیروی کار ترسیم شود.

انتهای پیام/