به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس رزه نیروهای مسلح صبح امروز در سبزوار انجام شد.

_mg_3817 _mg_3820 _mg_3828 _mg_3847 _mg_3850 _mg_3856 _mg_3858 _mg_3871 _mg_3873 _mg_3884 _mg_3905 _mg_3908 _mg_3922 _mg_3950