همزمان با عید غدیر و به همت خادمین آستان شهدای سبزوار اجتماع بزرگ غدیریون در سبزوار برگزار شد.

_mg_3625 _mg_3639 _mg_3668 _mg_3676 _mg_3686 _mg_3687 _mg_3701 _mg_3724 _mg_3745 _mg_3747 _mg_3755 _mg_3762 _mg_3764 photo_2016-01-13_14-55-49