رئیس اداره اوقاف سبزوار خبر داد: چهادهمین مورد وقف در شهرستان سبزوار به ارزش سیصد میلیون ریال و با هدف عمران و ابادانی امامزادگان به انجام رسید.

حجت الاسلام محمد نیساری در گفت وگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه چهاردهمین وقف در سال جاری با هدف توسعه و عمران و ابادانی امامزاده ابراهیم نوده به انجام رسیده اظهارداشت: ارزش ریالی این وقف دو ساعت آب و اراضی مووقفه  در حال حاضر۳۰۰میلیون ریال از سوی خیر نیک اندیش تقی حکم آبادی به انجام رسیده است.

 

وی با اشاره به اینکه بر اساس بخش نامه ها و ابلاغات انجام شده از سوی سازمان اوقاف شهرستان سبزوار می بایست طی سال جاری ۱۴ مورد وقف را به انجام برساند تصریح کرد به حمد خدا این امر قبل از شش ماه نخست محقق شده است.

 

نیساری در ادامه به توجه ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر ایجاد دو وقف در امور قرآنی و دو وقف در امور آبادانی امامزادگان در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: دو مورد اولیه در خصوص ایجاد وقف های قرآنی انجام شده وبا مشاوره های داده شده توسط مبلغین امر وقف یک مورد دیگر وقف در خصوص آبادانی امازاده ها نیز به سرانجام خواهد رسید.

 

رئیس اداره اوقاف سبزوار با بیان اینکه ایجاد موقوفات مشارکتی در ترویج و توسعه امر وقف بسیار مهم است بیان داشت: در این نوع از وقف مجموعه ای از خیرین با کمک مبالغ دلخواه هزینه خرید و  مالکیت یک موقوفه را تهیه کرده و در اجرای  آن شریک خواهند شد.

 

نیساری  در ادامه بیان داشت یک مورد از وقف مشارکتی تا پایان سال در سبزوار به اجرا درخواهد آمد.

 

انتهای پیام/