فرمانده نیروی دریایی آمریکا خواستار توافق تهران و واشنگتن بر سر برخی قواعد رفتاری برای اجتناب از خطاهای محاسباتی در دریا شده است.

فرمانده نیروی دریایی آمریکا خواستار توافق تهران و واشنگتن بر سر برخی قواعد رفتاری برای اجتناب از خطاهای محاسباتی در دریا شده است.به گزارش فارس، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا می‌گوید رویارویی‌های اخیر بین شناورهای ایران و آمریکا حاکی از آن هستند که دو کشور بایستی برای اجتناب از خطاهای محاسباتی، بر سر برخی قواعد رفتاری توافق کنند.

دریادار «جان ریچاردسون» گفته توافق‌هایی از این دست بین آمریکا با روسیه و چین به کاهش مخاطرات کمک کرده‌اند.

به گزارش رویترز وی گفت: «اینها برخی از مواد ثبات‌زدا هستند که در آنها خطاهای محاسباتی تاکتیکی (وجود دارند) و هر چه شما به این موارد نزدیک‌تر می‌شوید، حاشیه خطا کمتر شده و خطاهای انسانی می‌توانند نقش بزرگتر و بزرگتری بازی کنند.»

فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا اضافه کرد: «بنابراین بسیار مهم است که ما اینگونه فعالیت‌ها را در جاهایی که می‌توانیم از بین ببریم. ممکن نیست که ماحصل چنین اتفاقاتی خوب باشند…(این اتفاقات) همچنین قدرت نوعی گفت‌و‌گو در سطح فرماندهان را به رخ می‌کشند.»

ریچاردشون که در سمیناری در «اندیشکده واشنگتن برای پیشرفت آمریکا» صحبت می‌کرد گفت مهم است که فرماندهان دو طرف ساز و کاری برای رایزنی درباره رودیدادها داشته باشند.»

او گفت: «ما روش‌هایی برای جلوگیری از رویدادها با روس‌ها داریم و ‘دستورالعمل رویارویی‌های برنامه‌ریزی‌نشده’ با چینی‌ها هم بسیار بسیار سودمند بوده است.»

ریچاردسون اضافه کرد: «دست پیدا کردن به نوعی مجموعه قواعد مانند اینها با ایرانی‌ها نیز کارآمد خواهد بود تا ما بتوانیم به جای این نوع رفتارهایی که هیچ نفع مثبتی ندارند، نوعی چارچوب رفتاری داشته باشیم که راهنمای ما برای گونه‌های مفیدتر رویارویی در دریا باشد.»

مقام‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند در سال جاری بیش از ۳۰ رویارویی با شناورهای ایرانی در خلیج فارس داشته‌اند.

رسانه‌های غربی چند روز پیش مدعی شدند یک ناو گشتی آمریکا بعد از نزدیک شدن قایق‌های تندروی ایران مجبور به تغییر مسیر شده است.