رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سبزوار گفت: به علت رکود موجود در بازار امسال نمایشگاه پاییزه برگزار نخواهد شد.

علی امید بخش در گفت وگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه رکود بازار مانع از برگزاری نمایشگاه پاییزه در سال جاری است بیان داشت: نامه ممنوعیت برگزاری این نمایشگاه  به اداره ارسال شده و در سال جاری نمایشگاه پاییزه برگزار نخواهد شد.

 

وی با بیان اینکه اصناف نیز تمایلی به برگزاری این نمایشگاه نشان نداده اند ادامه داد: برای عرضه محصولات مورد نیاز و پر مصرف سعی می شود تا شرایطی در قالب فروش های ویژه و خاص ترتیب داده شود.

 

امید بخش با اشاره به جلساتی که در روزها آینده با مسئولین اتحادیه ها برگزار خواهد شد تصیح کرد: در جلسات شرایط فروش های ویژه تعیین شده و واحدها منتخب نیز مشخص خواهند شد.

 

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت سبزوار با بیان اینکه طبق تقویم نمایشگاهی که از قبل مشخص شده است سرمایه گذار و مجری برای برگزاری نمایشگاه مشخص بوده است ادامه داد: برای جلوگیری از متضرر شدن سرمایه گذار نیز جلساتی برگزار خواهد شد.

 

وی با اشاره به رکود موجود در بازار بیان داشت: نظر شخصی بنده نیز همان برقراری فروش های ویژه در واحدها منتخب است به گونه ای که پس از اعطای مجوز فروش ویژه مردم اقلام پرمصرف خود را از فروشگاهها و واحدهای معرفی شده با شرایط تخفیف تهیه نمایند.

 

امید بخش همچنین در خصوص سهمیه نوشت افزار مورد نیاز در ابتدای سال تحصیلی بیان داشت: تا کنون سهمیه ای اعلام نشده است.

 

انتهای پیام/