رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزایش تعداد نمایندگان حوزه انتخابیسبزوار از دو نماینده به سه نماینده درمجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین مقصودی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه طرح افزایش ۱۰نفر به تعداد نمایندگان در کمیسیون شورا ها بررسی و به تصویب رسیده است اظهارداشت : در این طرح سهم خراسان از افزایش تعداد نمایندگان تنها یک نفر بود که با پیگیر ها انجام شده این تعداد به دو نفر افزایش پیدا کرد.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پس از افزایش دو برابر ی سهم استان خراسان این و با توجه به تعداد شهرستان ها در حوزه انتخابیه سبزوار بزرگ  نمایندگان حوزه سبزوار به سه نفر افزایش پیدا کرد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه این افزایش به دو صورت ممکن است که انجام بگیرد ادامه داد: در یک طرح،یک نفر  نماینده به حوزه انتخابیه سبزوار اضافه خواهد شد و تعداد نمایندگان به سه نفر خواهد رسید و در طرح دوم، نماینده شهرستان های جوین و جغتای یک نفر و دو نفر نیز به عنوان نمایندگان سبزوار خوشاب داورزن ششتمد و روداب خواهد بود.

 

سخنگوی شوراها و امور داخلی مجلس بیان داشت: به زودی جلسه این کمیسیون با حضور اعضا در استان خراسان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/