جسد دختر جوانی در یکی از مناطق جنوبی شهر پیدا شد.

به گزارش بصیر سبزوار،به گفته شاهدان محلی پس از مشاهده این جسد در کال اب جنوب شهر با پلیس تماس گرفته اند.

 

اطلاعات بیشتری از این ماجرا در دست نیست و موضوع از طریق مقامات قضایی و پلیس در حال پیکری می باشد.

 

photo_2016-08-29_14-28-33