صبح امروز و با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم های امنیتی،امدادی و ایمنی فرودگاه سبزوار طرح مانور کامل اضطراری در فرودگاه سبزوار انجام گرفت.

به گزارش بصیر سبزوار،علی اصغر روشن بین رئیس فرودگاه سبزوار با بیان اینکه فرودگاه سبزوار به عنوان فرودگاه پشتیبان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و دومین فرودگاه فعال استان است اظهارداشت: انجام این مانور ها کمک بسیاری در شناسایی نقاط قوت و ضعف نیروهای امنیتی امدادی خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه اهمیت بالای فرودگاه سبزوار در استان سبب می شود تا نیروها همیشه در حالت آماده به کار باشند تصریح کرد: این مانور علاوه بر شناسایی نقاط قوت و ضعف تمرین خوبی نیز برای ماموران مستقر است تا با ارزیابی خود مدت زمان امداد رسانی را کاهش داده و در حد مطلوب نگاه دارند.

 

رئیس فرودگاه سبزوار با بیان اینکه در ارزیابی های ابتدایی به اهداف تعیین شده در مانور دست یافته ایم تاکید کرد: نتایج نهایی مانور توسط ارزیابان شرکت هواپیمایی کشور مشخص شده و پس از آن در صدد حذف و کاهش نقاط ضعف موجود و تقویت نقاط مثبت خواهیم بود.

 

وی با بیان اینکه مانور با همکاری دستگاههای امنیتی و امدادی شهرستان در فرودگاه به انجام رسید تصریح کرد: هماهنگی بسیار بالای بین دستگاه های مرتبط سبب خواهد شد تا مدیریت بحران به نحو مطلوب و شایسته به انجام برسد.

 

 

انتهای پیام/