فرمانده سپاه سبزوار از شرکت بیش از 1820نفر روز بسیجی داوطلب در عرصه های جهادی خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار،امین اله مظلوم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور بسیجیان در عرصه های جهادی با هدف محرومیت زدایی صورت می گیرد اظهارداشت: بیش از ۱۸۲۰نفر روز در عرصه های جهادی طی تابستان امسال شرکت خواهند کرد.

 

وی بابیان اینکه اردوهای جهادی با هدف تلاش بسیجیان در افزایش بهره مندی افراد مناطق محروم در حوزه های فرهنگی،عمرانی و …خواهد بود تصریح کرد: اعزام بسیجیان به هر منطقه با برنامه ریزی و در نظر گرفتن نوع کمبودها در مناطق صورت خواهد گرفت.

 

مظلوم ساخت خانه عالم ،غسالخانه و کمک به تکمیل و ساخت منازل محرومین را از جمله مهمترین فعالیت های عمرانی دانست و تاکید کرد: دراین دوره بیش از ۸واحد منزل مسکونی در بخش های داورزن وششتمد ساخته خواهد شد.

 

فرمانده سپاه ناحیه سبزوار با تاکید بر آشنایی خانواده با مسائل فرهنگی خاطر نشان کرد: تیم هایی متشکل از دانشجویان با هدف ارائه مشاوره های خانواده ،آموزش قرآن و.. به این مناطق اعزام میشوند.

 

وی همچنین با بیان اینکه اردوهای یک روزه و سه روزه نیز دراین دوره به انجام خواهد رسید ادامه داد: کمک به جمع آوری محصول و همچنین دیگر کارهای کشاورزی توسط جهادگران عرصه سازندگی به انجام خواهد رسید.

 

مظلوم با اشاره اینکه شرکت در اردوهای جهادی کاری انسانی است بیان داشت: کمک به هم نوع و تحمل سختی ها آنهم به صورت داوطلبانه نقش موثری در ایجاد روحیه مقاوم و جهادی دارد.

 

فرمانده سپاه بابیان اینکه هرکدام از شرکت کنندگان در این اردوها در آینده ای نچندان دور می توانند به عنوان مسئول در این کشور خدمت کنند تصریح کرد: دیدن رنج محرومیت از نزدیک و کمک به افراد نیازمند می تواند نقش موثری در نوع مدیریت این افراد در آینده داشته باشد.