یک مبلغ امور دینی گفت:دور شدن افراد از مسجد سبب ایجاد آسیب های اجتماعی وافزایش شبهات دینی در جامعه می شود.

حجت الاسلام محمد تاج آبادی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه مسجد پایگاه و خواستگاه حرکت های اسلامی است اظهارداشت: هرچه افراد جامعه از مسجد دورشوند شبهات افزایش یافته و آسیب های اجتماعی گریبان گیر جامعه خواهد شد.

 

وی دور ماندن مردم از مسجد را سبب دور شدن از فضائل اخلاقی دانست و تصریح کرد: مسجد  سنگری است که انسان را نسبت به رذائل اخلاق مصون کرده و سبب خواهد شد تا به بهره دینی اجتماعی سیاسی ، اخلاقی و فرهنگی کافی دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه مسجد تنها مکانی برای عبادت خداوند نیست تصریح کرد: در فرهنگ اسلامی از مسجد به عنوان  خواستگاه و مرکز تحولات دینی ، فرهنگی ، و اجتماعی نام برده می شود.

 

این مبلغ دینی پایگاه و خواستگاه انقلاب اسلامی ایران را نیز مسجد عنوان کرد و بیان داشت: مومنینی که در صفوف نماز جماعت بودند به ندای  امام خمینی (ره) لبیک گفتند چراکه  آشنایی با اسلام ناب بود که نگذاشت اطاعت از طاغوت را بپذیرند.

 

تاج آبادی با اشاره به برخی از آسیب های موجود تاکید کرد: آسیب شناسی و رفع موارد موجود نقش موثری در افزایش ارتباط جوانان و نوجوانان با مسجد خواهد داشت.

 

وی با اشاره به نقش ائمه جماعات دز مساجد به عنوان یک راهنما دینی در حوزه های مختلف افزود: استفاده از تجربیات موفق ائمه جماعات در مساجد و تعمیم آن به دیگر حوزه ها در پویایی مساجد موثر بوده و سبب خواهد شد تا این مکان مهم از انزوا خارج شود.

 

انتها پیام/