مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص اتفاقات بهداشتی اخیر در بیمارستان واسعی توضیحاتی داد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص مسائل بهداشتی پیش آمده در بیمارستان واسعی در گفت و گو با بصیر سبزوار گفت: پیرو بررسی های انجام گرفته مشخص شد علت خروج فاضلاب از مخزن اصلی انسداد مسیر اتصال فاضلاب به اگو شهری بوده است.

 

وی با بیان اینکه پس از انتشار این خبر به صورت اورژانسی پیگیری در خصوص رفع مشکل آغاز شد تصریح کرد: خوشبختانه مسیر پس زدگی فاضلاب مسدود شده و انسداد پیش آمده در مسیر اصلی برطرف گشت.

 

بازقندی همچنین با اشاره به تصاویر مربوط به رها کردن زباله های عفونی در محیط بیمارستان بیان داشت: دستگاه امحا زباله های عفونی از سال ۹۴ در بیمارستان افتتاح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه مراکز بهداشتی فاقد دستگاه امحا زباله های عفونی هستند خاطر نشان کرد: زباله های عفونی این مراکز نیز در بیمارستان واسعی امحا می شود و متاسفانه زباله های موجود درتصویر خبر  در پی بی هماهنگی و سهل انگاری یکی از پرسنل بخش خصوصی در محل رها شده است.

 

مدیر بیمارستان واسعی نیز در این خصوص در گفت وگو با بصیر سبزوار علت پس زدگی را عدم استاندارد مسیر مربوط به انتقال فاضلاب بیمارستان دانست و بیان داشت: از یک ماه گذشته با نظر کارشناسان سه مسیر برای انتقال فاضلاب طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

سید محمد میری همچنین در خصوص شکایت برخی از شهروندان در خصوص متساعد شدن دود آتش در برخی از زمان ها بیان داشت: این دود مربوط به سوزاندن زباله های غیر عفونی در بیمارستان است که از این پس با تفکیک زباله ها این عمل نیز انجام نخواهد گرفت.

 

انتهای یپام/