نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرنگاران سبب می شوند تا عملکرد مسئولین به صورت شفاف در جامعه بروز داشته باشد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه خبرنگاری شغلی حساس و خطر پذیر است اظهارداشت: از جمله نتایج کار خبرنگاران در جامعه شفاف سازی عملکرد و مسئولین و ایجاد پاسخگویی در آنها است.

 

وی با بیان اینکه پل ارتباطی مسئولین با جامعه و همچنین جامعه با مسئولین توسط خبرنگاران ساخته می شود تصریح کرد: رساندن مشکلات موجود در گوشه کنار هر شهر به گوش مسئول می تواند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ها و رفع محرومیت ها داشته باشد.

 

وی جلوگیری از فساد های مالی را از دیگر تاثیرات مثبت این حرفه دانست و افزود: چشم بینا و گوش شنوای جامعه بودن مسئولیت بزرگی را بر دوش خبرنگاران نهاده است.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مطبوعات در کشور بیان داشت: قانون مطبوعات در چند سال اخیر حمایت های خوبی از قشر خبرنگار داشته اما توجه بیشتر باید مدنظر باشد.

 

سبحانی فر با بیان اینکه قوانین خوبی برای حمایت از خبرنگاران در حوزه های مختلف ایجاد شده است تشریح کرد: انجمن مطبوعات از طریق ارتباط با وزارتخانه و قوهه مقننه می تواند پیگیر حل مسائل صنفی شود.

 

انتهای پیام/