رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در توزیع بودجه های اموزشی بین استان ها عدالت لازم اجرا نمی شود.

به گزارش بصیر سبزوار،جواد حداد نیا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتظار از دولت این است که بودجه آموزشی به صورت عادلانه برای دانشگاه ها توزیع شود اظهارداشت: متاسفانه در توزیع این اعتبار برای خراسان رضوی با جمعیتی حدود ۶میلیون نفر کمتر از استانی است که جمعیتی حدود ۲میلیون نفر دارد.

 

وی همچنین با اشاره به اینکه بودجه دانشگاه حکیم در سال ۹۲ تنها ۳۰میلیارد بوده است که این رقم حتی نسبت به دانشگاههای هم جوار و هم شاخص عددی ضالمانه بوده تصریح کرد: باتلاش ها و رایزنی ها در سال ۹۵ بودجه به۶۰میلیارد افزایش پیدا کرده است.

 

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به سهم پژوهش از اعتبارات جاری دانشگاه اشاره کردو افزود: با تغییرات در سال ۹۵ این رقم در حال عبور از مرز ۸ درصد می باشد.

 

حداد نیا همچنین درادامه از افتتاح اولین شرکت دانش بنیان در سبزوار تا پایان سال ۹۵ خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۲شرکت در مرحله پیش رشد در حال فعالیت هستند که ۴شرکت به مرحله رشد رسیده اند.

 

وی ادامه داد: در خراسان رضوی تعداد شرکتهای دانش بنیان عددی دورقمی است و سبزوار هنوز دارای شرکت دانش بنیان رسمی نشده است.

 

حداد نیا با بیان اینکه بعد از قبول طرح،شرکت به صورت ۹ماه می تواند از امکانات و اعتبارات دانشگاه استفاده کند بیان داشت: در صورتی که طرح به محصول تبدیل شود دانشگاه ۶ماه دیگر و تا مرحله تجاری سازی حمایت های خود را از شرکت ادامه می دهد.

 

انتهای پیام/