دانش آموز روشندل سبزوار موفق به کسب عنوان برتر در رشته حفظ مسابقات کشوری شد.

 

به گزارش بصیر سبزوار ،مدیراموزش و پرورش سبزوار با بیان اینکه تیم سه نفره آقایان در رشته های اذان و حفظ در مسابقات سراسری دانش آموزان کشور شرکت کرده بود اظهارداشت:داوود طبسی و علیرضا خدابخش به ترتیب دررشته های حفظ و اذان موفق به کسب مقام دوم و سوم کشور شدند.

 

مرتضی بینش با اشاره  اینکه علیرضا خدابخش دانش آموز روشندل سبزواری است که موفق به حفظ ۲۴ جزء از قرآن کریم شده است تصریح کرد: با اهدا جایزه به تنهایی نمی توان از این حافظ قرآن تجلیل کرد.

 

بینش با تاکید براینکه کسب عنوان در تمامی رشته ای از ارزش بالایی برخوردا ر است ابراز داشت: موفقیت در مسابقات قرانی علاوه بر ارزش های دنیایی دارای اجر معنوی و اخروی است و می طلبد تا مربیان برای این مهم برنامه ریزی دقیق داشته باشند.

 

مدیرآموزش و پرورش سبزوار با اشاره به کسب مقام های برتر در رشته های قرآنی تاکید کرد: نقش پرورش به خوبی در این دانش آموزان شکوفا شده است.

 

وی همچنین با بیان اینکه این مسابقات از سوم الی ششم مرداد ماه در همدان اجام گرفته است ادامه داد: مسابقات در بخش دختران نیز هم اکنون در حال برگزاری است و سبزوار دارای سه نماینده دختر در این مسابقات است.