خانه طراحان انقلاب اسلامی به مناسبت مرگ محمدرضا پهلوی پوستری با عنوان «فرجام فرعون» طراحی کرد.

 

به مناسبت سالروز مرگ محمدرضا پهلوی، دیکتاتور دست نشانده آمریکا خانه طراحان انقلاب اسلامی پوستری با عنوان «فرجام فرعون» طراحی کرد.

 

بر اساس این گزارش، محمدرضا پهلوی متولد آبان ۱۲۹۸ در تهران بود که در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ در مصر مُرد و جنازه‌اش در سرزمین مصر به خاک سپرده شد؛ این پوستر نیز به پیوستن فرعونی به فراعنه مصر و غرق شدن فرعون در دریا اشاره دارد.

همچنین تصویری از تاج پادشاهی در این پوستر دیده می‌شود که سرنگون شده است.