عضو انجمن علمی وشورای جبر و ریاضی کشور گفت: در آیین نامه ها وزارت علوم تفاوتی بین رشته ها مختلف دیده نمی شود.

به گزارش بصیر سبزوار امید علی شهنی کرم زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم در نظرگرفتن تفاوت های رشته های مختلف در بخش نامه و مصوبات وزارت علوم اظهارداشت: پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف و شرایط فارع التحصیلی برای هررشته به شیوه های مشابه انجام می گیرد.

 

وی با بیان اینکه کار تخصصی و تحقیقاتی در رشته ریاضی با رشته های دیگر بسیار متفاوت است ادامه داد: متاسفانه در این سالها کیفیت فدای کمیت شده است.

 

چهره ماندگار رشته ریاضی  کشور در سال ۸۴ با اشاره به پیشتاز بودن کشور از ابتدا در رشته ریاضی نسبت به سایر کشور های اروپایی تصریح کرد: بیشتر تحقیقات در حوزه ریاضی در کشور ما بعد از انقلاب شکل گرفته است.

 

شهنی کرم زاده به ازدیاد پذیرش دانشجو در رشته ریاضی اشاره کرد و بیان داشت متاسفانه افزایش تعداد دانشجویان سبب شده تا تحقیقات جای خود را به مدرک گرایی دهد.

 

وی ادامه داد: در دنیا این نتایج کیفی است که مورد اعتبار است و کمیت به هیچ عنوان مورد نظر نیست.

 

عضو  انجمن علمی وشورای جبر و ریاضی کشور همچنین در ادامه با بیان اینکه ریاضی دارای اصولی است که بدون آنها هیچ معنا و مفهوی ندارد تاکید کرد: تمامی علوم برای اثبات نتایج خود نیازمند زبان ریاضی هستند.

 

انتهای پیام/