مدیرجهاد کشاورزی سبزوار گفت: تا پایان سال سطح زیر کشت گلخانه ای در شهرستانب ه مرز 10هکتار خواهد رسید.

منصور برغمدی در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه تا کنون ۴هکتار از زمین های زراعی زیر کشت گلخانه ای قرار گرفته است اظهارداشت: با صدور پروانه تاسیس در صدد هستیم تا پایان سال جاری  این عدد را به مرز ۱۰هکتار برسانیم.

 

وی با بیان اینکه این نوع کشت تاثیر بسزایی در بهره وری محصول و کاهش مصرف آب در سطح را  داراست تصریح کرد:  کشت گلخانه ای در برخی محصولات مصرف آب را تا یک بیستم ، شرایط کشت سنتی کاهش خواهد داد.

 

برغمدی همچنین به ایجاد شهرک های کشاورزی به صورت مجتمع اشاره کرد و افزود: ایجاد این شهرک ها با مشارکت بخش خصوی می تواند جهشی برای کشاورزی شهرستان ایجاد کند.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با تاکید بر ترویج کشت های حفاظتی در سطح شهرستان تشریح کرد: کشت های مستقیم با سیستم کم خاک ورز ،تسطیح لیزی علاوه بر کاهش هزینه های کاشت سبب خواهد شد تا محصولات از لحاظ بهره وری نیز در مرتبه بالاتری قرار گیرند.

 

وی همچنین با اشاره به بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی در جهت حمایت از بهره برداران بیان داشت: تا کنون بیش از ۱۵هزار تن گندم تولیدی کشاورزان به سیلو تحویل شده است.

 

برغمدی با بیان اینکه متاسفانه خسارات زیادی در سال جاری به محصولات کشاورزی و باغی وارد شده است ادامه داد: ۳۳میلیارد تومان رقمی است که از طریق سیل، خشکسالی ،تگرگ و آفات و امراض به کشاورزان وارد شده است.

 

انتهای پیام/