فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار گفت: با تعطیل شدن هر واحد تولید بندی در زندان ایجاد خواهد شد.

 

به گزارش بصیر سبزوار،سرهنگ سید محمد هاشمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیکاری و ارتقای امنیت اجتماعی رابطه معکوسی با هم دارند اظهارداشت: با تعطیلی هر واحد تولیدی و یا کارگاهی با ید این انتظار را داشت: که به تعداد مجرمین در زندان ها افزوده شود.

 

وی با بیان اینکه امنیت مسئله مهمی است که ریشه در اقتصاد دارد تاکید کرد: بدون توجه به مسئله رشد بیکاری و مقابله با آن نمی توان به دنبال ایجاد امنیت بود.

 

هاشمی به افشای فیش های حقوقی نجومی اشاره کرد و تصریح کرد: متاسفانه بیش از ۲۵۰هزار جوان ایرانی در انتظار دریافت وام ازدواج به سر می برند و شاهد دریافت اینگونه حقوق ها از سوی برخی مسئولان می شوند.

 

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سبزوار با بیان اینکه امسال سال اقدام و عمل است تاکید کرد: نیازی به سخنرانی و حرف نیست و برای ایجاد تحول نیازمند ایجاد این بینش در بین جامعه هستیم.

 

وی مردم را مرجع اعطای نمره قبولی به پلیس دانست و تاکید کرد: ما برای برقراری امنیت تاوان آن را خواهیم پرداخت آنچنان که همکاران ما  برای ایجاد امنیت در پرونده شرور معروف هشت ماه است که در حبس به سر می برند.

 

هاشمی با بیان اینکه نیروی انتظامی روزانه ۱۵۰نوع ماموریت را ارائه می دهد تشریح کرد: امنیت تا زمانی که به مخاطره نیافتد قدرش نیز شناخته نخواهد شد.

 

وی با بیان اینکه کوچکی و بزرگی جرم و سرقت برای نیروی انتظامی فرقی ندارد تاکید کرد: برای بنده و همکاران اصل ایجاد امنیت مردم است.

 

انتهای پیام/