دقایقی پیش جلسه بررسی نامه استعفا محمد علی طالبی از شهرداری سبزوار در جلسه رسمی شورای شهر آغاز شد.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار،عصر امروز جلسه بررسی نامه استعفای طالبی مورد برگزار شد و پس از تایید این استعفا استیری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.

 

بهروز استیری تا کنون در سمت معاون اداری و مالی شهرداری مشغول به خدمت بود.