مراسم وداع با پیکر شهید مهدی بیدی همزمان با شام میلاد کریم اهل بیت برگزار شد.

_MG_1322 _MG_1325 _MG_1329 _MG_1337 _MG_1347 _MG_1353 _MG_1387 _MG_1411 _MG_1426 _MG_1434 _MG_1477 _MG_1480 _MG_1488 _MG_1489 _MG_1499 _MG_1539 _MG_1546 _MG_2186