عضو شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد می‌کنم تا قبل از مراسم کفن و دفن استاد حمید سبزواری خیابانی اطراف دانشگاه تهران به نام ایشان نام گذاری شود.

غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به مقام بالای ادبی استاد حمید سبزواری شاعر انقلابی کشور اظهار داشت: فردا مراسم کفن‌ و دفن استاد حمید سبزواری در سبزوار برگزار می شود.
وی افزود: به همین منظور پیشنهاد می‌کنم در جلسه امروز شورا و قبل از مراسم کفن‌ و دفن استاد سبزواری خیابانی اطراف دانشگاه تهران به عنوان مثال خیابان حجاب و یا دانشگاه به نام ایشان نام گذاری شود.