خانه حمید سبزواری شاعر پیشکوست انقلاب در سبزوار گفتنی است ایشان سحرگاه امروز دارفانی را وداع گفت.

_MG_0499 _MG_0503 _MG_0506 _MG_0507 _MG_0512 _MG_0514 _MG_0517 _MG_0532 _MG_0536