صبح امروز و در پی درگذشت استاد حمید سبزواری جلسه رسمی شورای شهر در خصوص محل دفن پیکر ایشان برگزار شد.

به گزارش بصیر سبزوار،این جلسه که با حضور محسن ممتحنی فرزند ارشد استاد سبزواری برگزار شد بررسی های در خصوص انتخاب محل دفن انجام گرفت.

 

یکی از گزینه های احتمالی برای انتخاب خانه قدیمی استاد در سبزوار خیابان قائم است.

گفتنی است محسن ممتحنی فرزند ارشد ایشان نیز در گفتگو با بصیر سبزوار ابراز تمایل کردند که پیکر پدرشان در محل خانه قدیمی در سبزوار دفن شوند.

 

در این جلسه مقرر گردید پس از بازدید های میدانی توسط اعضا شورا مکان تدفین در جلسه عصر امروز شورا مشخص گردد.