مدیر کمیته امداد سبزوار از پرداخت بیش از یک میلیارد و سیسصد و هفتاد و پنج میلیون تومان زکات در سال 94توسط این نهاد خبر داد.

محمد داورزنی در گفتگو با بصیر سبزوار با ابیان اینکه بیش از یک میلیارد و سیسصد میلیون ریال از این مبلغ در بخش زکات محرومین بوده است اظهارداشت: مبلغ جمع آوری شده زکات در این بخش به طور کامل در محل جمع آوری هزینه شده است.

 

وی همچنین با اشاره به پردخات زکات در حوزه عمرانی ادامه داد: بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال نیز مبلغ زکات عمرانی در سال گذشته به حساب کمیته امداد واریز شده است که با توجه به نوع زکات آن در محل هایی از جمله ساخت و تعمیر مساجد ،حسینیه ها و دیگر پروژه های عمرانی روستا هزینه شده است.

 

داورزنی همچنین ادامه داد: بیشتریم مبلغ جمع آوری زکات از محل رکات های انتظاعی است که این مبالغ به حساب کمیته واریز نشده و تنها با نظارت ایت نهاد در پروژههای عمرانی روستا ها به کار گیری خواهد شد.

وی برگزاری حلسات هم اندیشی و با دهیاران و کشاورزان عمده در روستا ها یکی از مهم تریم راهکارهای افزایش پرداخت زکات در شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: با تبیین و رو شنگری در خصوص برکات زکات برای منطقه این رغبت در کشاورزان و افراد واجد پرداخت زکات ایجاد شده است

 

وی همچنین در ادامه از تشرف  ۱۲۰ جوان تحت حمایت این نهاد به حرم رضوی خبر داد و بیان کرد: به مناسبت روز جوان و با توافق با تولیت آستان قدس رضوی ۱۲۰نفر از جوانان تحت حمایت این نهاد به صورت تشرف اولی به حرم رضوی اعزام شدند و یک وعده غذا را مهمان حرم خواهند بود.