نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد زیرساخت های گردشگری در مناطق عشایری از مهم ترین راههای جلوگیری از مهاجرت عشایر است.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه تامین راه های درآمدی مناسب برای عشایر سبب خواهد شد تا از مهاجرت و حاشیه نشینی عشایر جلوگیری شود اظهارداشت: ایجاد زیرساخت هایی نظیر جاده سبب افزایش ورود گردشگر به مناطق و افزایش درآمد این قشر خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه عشایر سبزوار بیشتر در مناطق کویری حضور دارند تاکید کرد: توسعه  گردشگری در مناطق کویری زمینه حضور افراد بیشتری را در این مناطق فراهم کرده که این موضوع سبب خواهد شد تا افراد بومی مناطق با ارائه امکانات و فروش صنایع دستی راه کسب درآمد مناسبی  پیدا کنند.

 

نایب رئیس فراکسیون عشایری مجلس همچنین با اشاره به راههای دیگر برای جلوگیری مهاجرت عشایر ادامه داد: تامین امکانات رفاهی نقش مهمی برای این مهم دارند.

 

سبحانی تاکید کرد: با تلاشی که در مجلس کردیم مقرر شد ذیل تبصره ۶بندی آورده شود که ۱۵درصد از محل عوارض مصرفی آب شهری به پروژه های آبرسانی مناطق عشایری و روستایی اختصاص یابد.

 

وی همچنین در خصوص تقویت آنتن دهی موبایل در این بخش ها که از جمله درخواست های عشایر منطقه می باشد تصریح کرد: پس از سال ۸۸و با خصوصی سازی دولت ردیف اعتباری برای سرمایه گذاری در این گونه پروژه ها نداشته و با توجه به پراکندگی جمعیت بخش بای بخش خصوصی نیز صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

 

وی ادامه داد: در سال ۹۴ و در این راستا اعتباری را مصوب کردیم که از محل پرداخت بخش خصوصی به دولت هزینه طرح های تقویت آنتن مناطق محروم و کم تر توسعه یافته تامین شود.

 

انتهای پیام/