صبح امروز و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 8طرح آموزشی وفرهنگی در سبزوار به بهره برداری رسید.

بصیر سبزوار، مدیرآموزش و پرورش سبزوار در این مراسم گفت: پروژه های سالن جوانسرای اسرار آموزشگاه  صاحب الزمان ،آموزشگاه هاجر ،چمن مصنوعی مجموعه شهید چمران، پژوهشکده معلم  ،آموزشگاه بانو عرب شاهی  نمازخانه اردوگاه شهید مطهری کتیرین و کافی شاپ در مجموعه آموزش و پرورش به صورت همزمان به صورت همزمان به بهره برداری رسیده است.

مرتضی بینش ادامه داد: ساخت آموزشگاه صاحب الزمان با تامین اعتباری به مبلغ چهارده میلیارد ریال از  محل اعتبارات تخریب و نوسازی و با همکاری اداره کل نوسازی انجام گرفته است و همچنین دو پروژه آموزشگاه هاجر و بانو عربشاهی نیز به همت خیرین مدرسه ساز و با تامین اعتبار ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی در خصوص ایجاد پژوهشکده معلم در سبزوار ابراز داشت: کلید ایجاد پژوهشکده معلم با پیگری های معاونت پژوهش و توسعه منابع انسانی مدیریت آموزش پرورش سبزوار از سال ۹۳ زده شد و هم اکنون این پروژه از محل اعتبارات درون سازمانی و خیرین با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ملیون ساخته شده است .

بینش همچنین ادامه داد: در پی تکمیل پازل مجموعه ورزشی شهید چمران در سبزوار زمین چمن مصنوعی این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد و ۵۲۰میلیون ریال از محل درآمدهای درون سازمانی آموزش و پرورش و کمک ۶۰۰میلیون ریالی خیرین انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش سبزوار همچنین با اشاره به محدودیت های مالی سال ۹۴ ادامه داد: در سال ۹۰بودجه جاری اداره ۵۰۰میلیون تومان بوده که این رقم برای سال ۹۴به ۳۰۰میلیون تومان رسیده است.

وی همچنین در خصوص لزوم ایجاد فضا های آموزشی در سبزوار تاکید کرد و بیان داشت: میزان کمبود فضای اموزشی در کشور ۳۳درصد می باشد که این رقم برای سبزوار  در حدود ۴۱درصد بوده و این نشان از کمبود شدید فضاهای آموزشی سبزوار نسبت به میانگین کشور دارد.

انتهای پیام/