صبح امروز و طی بازدید از مناطق عشایری بخش روداب رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوا در مجلس شورای اسلامی و کرمعلی قندالی با پوشیدن لباس عشایر عکس یادگاری گرفتند.

_MG_9899