وزیر بهداشت وآموزش پزشکی گفت: تمام دستگاههای در خصوص مقابله با بیو ترروریسم باید دارای آمادگی باشند.

حسن قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار بصیر سبزوار در خصوص گمانه زنی احتمال حملات بیوتروریسمی به کشور اظهارداشت: وجود آمادگی در برابر چنین حملاتی بسیار مهم بوده و تمام دستگاه های مربوط باید در برابر این خطرات خود را آماده کنند.

 

وی همچنین با اشاره به آمادگی  سازمان پدافند غیر عامل در کشور عنوان کرد: کشور ما به لحاظ نا امنی ها موجود در اطراف و داشتن دشمنان نیارمند آمادگی هرچه بیشتر در این خصوص است.

 

قاضی زاده هاشمی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر لزوم گسترش تعداد تخت های بیمارستانی در سبزوار تصریح کرد: سبزوار نسبت به نرم کشوری از وضعیت مطلوبی برخوردار است اما تا استانداردها فاصله زیادی دارد.

 

وزیر بهداشت راه حل مشکل کمبود تخت های بیمارستانی در کشور را مشارکت بخش خصوصی در ساخت بیمارستان ها دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب تجهیزات و تخت های بستری باید بخش خصوصی را وارد عرصه کنیم.

 

وی همچنین در خصوص گام چهارم طرح تحول سلامت در کشور ابراز داشت: گام چهارم برنامه سلامت توجه ویژه به آموزش پزشکان و پرستاران است.

 

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: تمرکز بر تربیت متخصصان بومی در مناطق مختلف در جهت جلوگیری از پزشکان برنامه مهم در گام چهارم طرح تحول سلامت خواهد بود.

 

وزیر بهداشت همچنین از طرح توسعه و ترویج سلامتکده های طب سنتی به عنوان طرحی مهم در حوزه سلامت کشور و در طرح ستحول سلامت نام برد.

 

انتهای پیام/