مشاور شهردار مشهد گفت: تحریم های دلاری و مربوط به سوئیفت به بیش از 11سال گذشته مربوط است وآمریکاها به راحتی اجازه نخواهند داد تا این تحریم ها برداشته شود.

به گزارش بصیر سبزوار،علی اصغر عنابستانی در مجمع عالی بسیج شهرستان سبزوار با بیان اینکه بیش از ۱۵سال گذشته بحث تغییر مرکز مبادلات ارزی به میان آمده بود اظهارداشت: متاسفانه برخی افراد در داخل کشور که تمام نگاهشان به غرب بوده و غرب را منجی می دانند نگذاشتند تا این مهم به انجام برسد.

 

وی با بیان اینکه امروز نیز برای مبالادات خارجی تمام اتکایمان به دلار است تاکید کرد: تقریبا هیچ بهترین تعریف از برجام بوده زیرا آمریکا اجازه نخواهد داد تا به راحتی از گلوگاه سوئیفت عبور کرده و معاملاتمان را انجام دهیم.

 

عنابستانی همچنین با بیان اینکه تعارضات ما با غرب بر سر مسائل ذاتی ومبنایی است ادامه داد: برخی به اشتباه گمان می کنند ما با غرب در حالت قهر بودیم که امروز با آشتی مسائل حل شود در صورتی که غربی ها بر سر نبودن ما اتفاق نظر دارند.

 

وی با تاکید بر اینکه نگاه اقتصاد مقاومتی بر این اصل است که اتکایمان به خودمان باشد تصریح کرد: در برابر شرق و غرب باید خودمان را قوی کنیم.

 

مشاور شهردار مشهدبا اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تنها با ایجاد قرار گاه و ستاد عملیاتی نخواهد شد ادامه داد: برای این کار نیاز به اتحاد و انسجام ملی داریم و باید با روحیه جهادی و بدون خستگی کار کنیم.

 

عنابستانی با بیا اینکه باید باور کنیم کار اقتصادی بد نیست و این فساد اقتصادی است که مورد انتقاد است تشریح کرد: متاسفانه برخی با رواج این گونه سخنان میدان اقتصاد را از افراد ارزشی گرفته و در اختیار افرادی می گذارند که پول درآوردن به هرطریق برایشان فرقی ندارد.

 

وی با بیان اینکه برای قوی شدن اقتصاد باید اقتصاد داخلی و بین المللی رصد شود تاکید کرد: باید الگویی مناسب برا ی شیوه زندگی با اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم.

 

انتهای پیام/