مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: با توجه سطح زیر کشت محصول پیش بینی می شود 42هزار تن محصول جو از مزارع سبزوار برداشت شود.

منصور برغمدی در گفتگو بابصیر سبزوار با اشاره به آغاز فصل پرداشت جو در مناطق روداب اظهارداشت: برداشت این محصول در حدود ۱۵روز دیگر در مزارع آغاز شده و مدیریت جهاد کشاورزی نیز نسبت به خرید تضمینی با قیمت ۱۰۰۲۸ریال  اقدام خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: با  توجه به رغبت مردم به ایجاد باغات پسته  و تغییر محصول در زمین ها ادامه داد: سعی خواهیم کرد تا با توزیع بذرهای ویژه افزایش محصول نسبت به واحد سطح را در دستور کارداشته باشیم.

 

برغمدی با بیان اینکه تسطیح اراضی نقش بسیاری در افزایش رادمان آب در کشاورزی دارد تاکید کرد: انجام این عمل و همچنین انتقال آب بالوله از دیگر اقدامات مدیریت کشاورزی برای بهره وری هرچه بیشتر آب در کشارزی انجام شده است.

 

مدیرجهاد کشارزی همچنین به پایین بودن تولید محصول جو سبزوار نسبت به استان خبر داد و ادامه داد: متاسفانه کیفیت خاک زیر کشت یکی از عوامل بسیار مهم در کاخش تولیداست که سعی شده است با توزیع بذر های مقاوم وکود های متناسب با خاک این نقیصه برطرف شود.

 

وی همچنین اظهار امیدواری کرد با توزیع بذرهای مقاوم در منطقه نسبت محصول به سطح در سال آینده افزایش مناسبی داشته باشد.

 

برغمدی همچنین بیان کرد: فصل برداشت گندم در سبزوار از اواخر خرداد ماه آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/