رئیس شورای شهر سبزوار گفت: استیضاح شهردار مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

کاظم کرامت در گفتگو با بصیرسبزوار با بیان اینکه پیش از استعفا شهردار سوالات مبنی بر استیضاح را در اختیار آقای طالبی قرار دادیم اظهارداشت: با استعفا شهردار این سوالات بدون پاسخ ماند و کار استیضاح نیمه کاره رها شد.

وی با اشاره به اصرار اعضاء شورا مبنی بر پاسخ شهردار به سوالات مطرح شده تصریح کرد: با پس گرفتن نامه استعفا از سوی شهردار مجدد سوالات به وی ابلاغ شده تا ظرف مدت ده روز پاسخ قانع کننده ای از وی دریافت شود.

 

رئیس شورای شهرهمچنین با بیان اینکه هر سوالی از شهردار منجر به عزل وی نخواهد بود ادامه داد: ممکن است که شهردار به سوالات پاسخ داده و اعضاء نیز قانع شوند.

 

کرامت در با تشریح روند استیضاح اینگونه بیان داشت: در صورت قانع نشدن اعضاء از پاسخ های شهردار با  رای ۹نفر از اعضاء وی ازسمت خود استیضاح خواهد شد.

 

وی همچنین در خصوص نوع سوالات مطرح شده از شهردار اینگونه پاسخ داد: اعضاء بر این قضیه معتقد هستند که تا کنون کار مثبتی برای شهر انجام نگرفته است و  شهرداری بیشتر درگیر حاشیه بوده است و بنده نیز می گویم که حرفشان تقریبا درست است.

 

کرامت همچنین در در ادامه بیان داشت: در اختیارات شورا برای انتخاب شهردار ۹شرط آمده و به صراحت اعلام کرده است که در صورت عدم احراز هریک از این شرایط شورا می تواند در جلسه ای عادی و یا فوق العاده و با کسب تنها ۷رای حکم عزل شهردار را ابلاغ کند.

 

انتها یپام/