به گزارش بصیر سبزوارهیئت جوانان مکتب الحسن (ع)به مناسبت ایام فاطمیه با نصب پرچم های سیاه در خیابان ها و سیاه پوش کردن بقاع متبرکه امام زادگان حال و هوای ماتم به شهر بخشیدند.

سیاه پوش شدن سبزوار (2) سیاه پوش شدن سبزوار (3) سیاه پوش شدن سبزوار (4) سیاه پوش شدن سبزوار (5) سیاه پوش شدن سبزوار (6) سیاه پوش شدن سبزوار (7) سیاه پوش شدن سبزوار (8) سیاه پوش شدن سبزوار (10) سیاه پوش شدن سبزوار (30)