پیکرسردار شهید حسنعلی شمس آبادی دومین شهید مدافع حرم سبزوار تشییع شد.

MG_7422 MG_7423-1 MG_7444 MG_7510 MG_7528 MG_7539 MG_7541 MG_7559 MG_7567 MG_7585 MG_7588  MG_7597 MG_7602 MG_7618 MG_7629 MG_7642 MG_7657 MG_7665