صبح امروز با حضور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی محمد داورزنی به عنوان مدیر جدید این نهاد در سبزوار معارفه شد.

به گزارش بصیر سبزوار،محسن مسعودیان راد در این مراسم با بیان اینکه فقر امروز به صورت مقوله پیچیده ای درآمده است اظهارداشت: نگاه یک جانبه به فقر و با هدف تامین نیازهای اقتصادی نمی تواند این معضل را از جامعه ریشه کن کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر نحوه خدمات ارائه شده و همچنین افرادی که این خدمات را دریافت خواهند کرد:در برخی از موارد خدمات اقتصادی ارائه شده به مددجویان باعث رواج تنبلی در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه فقر در در بروز نا هنجاری ها اجتماعی نقش ایفا می کند تصریح کرد: برای حل این معضل نیاز مند تعاملات برون سازمانی هستیم وکمیته امداد به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.

مدیر کل خراسان رضوی در ادامه با اشاره به معضلات اجتماعی فقر در جامعه تاکید کرد: دشمن چشم طمع خود را به این قشر از جامعه دوخته تا بتواند با استفاده از فقر فرهنگی به وجود آمده در پی فقر اقتصادی سربازگیری خود را انجام دهد.

سید حسین کرابی مدیر سابق کمیته امداد سبزوار در این مراسم با اشاره به دوران هفت سال و شش ماه مدیریت خود در سبزوار گفت: ساخت هزار و هفتصد واحد مسکونی شهری و روستایی و کسب مقام های اول ایجاد اشتغال در سالهای ۸۹،۹۰،۹۱،۹۲و۹۳ از جمله کارهایی است که با تیم همدل کارمندان سبزوار به دست آمد.

گفتنی است درپایان مراسم کرابی به عنوان معاون خودکفایی و اشتغال مدیر کل خراسان رضوی معرفی شد.

انتهای پیام/