رئیس شورای شهر سبزوار از استیضاح شهردار در جلسه روز شنبه خبر داد.

،کاظم کرامت در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه دو ماه گذشته سوالات مربوط به طرح استیضاح را به شهردار ابلاغ کرده ایم اظهارداشت: شنبه آینده ۲۲اسفند جلسه استیضاح برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به عدم اجرایی شدن پروژه های عمرانی شهرداری در طی مدت تصدی محمد علی طالبی عنوان کرد: عدم ساخت پروژه هایی نظیر باغ بازار که پروژه ای بوده  مولد و عدم تحقق بودجه سالیانه سبب شده است تا اعضای شورا رای به استیضاح شهردار دهند.

کرامت ادامه داد: برای استیضاح شهردار نیاز به ۹رای اعضاء می باشد.