پیکر شهید عباسعلی جوان طزرقی پس از 31 سال پیدا شد.

 

به گزارش بصیر سبزوار،پیکر شهید عباسعلی جوان طزرقی پس از ۳۱ سال مفقود بودن در بین شهدای تفحص شده پیدا شده و به سبزوار انتقال خواهد یافت.

 

این شهید که دراسفندماه سال۱۳۶۳ و در عملیات خیبر جزیره مجنون به  فیض عظیم شهادت رسیده بود تاکنون مفقود بوده در یکی از آخرین تفحص ها و پیدا شده و از طریق تطبیق آزمایش DNAشناسایی شده است.

 

شایان ذکر است در سال ۸۶ مراسم تشییع نمادین شهدای فاطمی سبزوار انجام گرفت و مزار نمادین این شهید در حال حاضر در گلزار شهدا موجود می باشد.

 

گفتنی است خانواده جوان طزرقی دو شهید به نام های عباسعلی و محمدرضا را تقدیم انقلاب کرده اند.

 

اخبار تکمیلی تشییع این شهید بزرگوار متعاقبا اعلام خواهد شد.