مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره قرآنی،ورزشی دانش آموزان کمیته امداد با حضور مدیر کل خراسان رضوی در سبزوار برگزار شد.

به گزارش بصیر سبزوار،مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی صبح امروز در این مراسم با بیان اینکه همزمانی برگزاری مسابقات قرآنی و ورزشی سبب افزایش بعد جسمس و روحی دانش آموزان خواهد شد اظهارداشت: مهم ترین هدف از برگزاری این مسابقات همراه کردن ورزش و ارزش در کنار یکدیگر است.

 

مسعودیان راد با اشاره به وجوب ارتقاء انسان در ابعاد مهارتی و جسمانی تاکید کرد: کمیته امداد به عنوان یک نهاد خانواده محور سعی کرده است تا ارتقاء بعد اخلاقیات را به عنوان یک اصل در برنامه های فرهنگی خود در نظر داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه ورزش و حرکات جسمی سبب نشاط در زندگی خواهد شد تاکید کرد: آموزش قرآن و معنوایت سبب خواهد شد تا نشاط معنوی درانسان ایجاد شود که این امری بسیار مهم در داشتن زندگی سالم است.

 

مدیر کل کمیته امداد با اشاره اینکه بیش از ۲۴هزار دانش آموز مددجوو ۴۵۰۰دانشجو از خدمات امداد بهرهمند می شوند خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره ها سبب شناسایی استعدادهای ناب در بین این جامعه خواهد شد و از این طریق می توان در جهت پرورش و توانمند کردن آنها حرکت کرد.

 

مسعودیان راد ارائه خدمات این نهاد به دانشآموزان و دانشجویان را در جهت ایجاد شغل دانست و تاکید کرد: امروزه در کنار برنامه های فرهنگی اتاق مشاغل نیز فعالیت می کند تا پس از پایان آموزش جوان تحصیل کرده صاحب شغل تحویل جامعه داده شود.

انتهای پیام/