حسین مقصودی و رمضانعلی سبحانی فر از حوزه انتخابیه سبزوار راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

فرماندار سبزوار گفت: “رمضانعلی سبحانی فر ” و “حسین مقصودی” به عنوان نمایندگان شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

احمد برادران، اظهار داشت: براساس شمارش آرا حوزه انتخابیه سبزوار جناب حسین مقصودی با ۱۰۳هزار و۶۱۹ رای و رمضانعلی سبحانی‌فر با ۷۵هزار و ۳۴۲ رای به عنوان نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.

وی افزود: در شهرستان سبزوار ۱۸نفر کاندید شده بودند ضمن اینکه جمع کل آرا در حوزه انتخابیه سبزوار ۲۴۱هزار رای بوده است.