مردم سبزوار از ساعات ابتدایی اخذ رای در شعب حاضر شده و به ندای رهبر لبیک گفتند.

_MG_5951 _MG_5957 _MG_5960 _MG_5961 _MG_5975 _MG_5988 _MG_5996 _MG_5997 _MG_6001 _MG_6008 _MG_6013 _MG_6016