مردم سبزوار با حضور در شعبات اخذ رای حماسه ای دیگر رقم زدند.

به گزارش بصیر سبزوار،از ساعات ابتدایی صبح امروز مردم سبزوار با لبیک به فرمان رهبر خود پای صندوق های رای حاضر شده و پاسخ محکمی را به دشمنان دادند.

 

برخی از گزارشات نیز حاکی این بود که قبل از آغاز به کار شعبات مردم برای انجام این فریضه دینی خود حضور پیدا کردند.

 

اکبر حسینی یکی از شهروندان سبزواری حضور گسترده مردم در انتخابات را نشان از اعتماد به نظام بیان کردو همچنین گفت : ایرانیان هیچ گاه به آمریکا خوشبین نبوده و آن را دشمن اسلام می دانند.