نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، داورزن و خوشاب تا ساعتی دیگر هم زمان با اذان ظهر در محل مسجد جامع سبزوار گرد آمده و در کنار یکدیگر و همراه با خیل مردم شهرستان نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه می کنند.

به نظر می رسد برای اولین بار در طول تاریخ شهرستان و کشوراقامه نماز وحدت و تصاویر یادگاری جمعی نامزدهای انتخاباتی منطقه زمینه ساز فراموش شدن سریع کدورت های احتمالی پیش آمده در جریان رقابت ها در چشم و ذهن مردم و دعوت به اخلاق گرایی و قانون مداری نامزدهای انتخاباتی و هوادارانشان در جریان برگزاری انتخابات در روز ۷ اسفند و مراحل بعدی آن از جمله اعلام نتایج خواهد بود.