به گزارش بصیر سبزوار،یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی مجلس دهم از حوزه انتخابیه سبزوار به نام حسین مقدم با حضور در فرمانداری از پیگیری ادامه رقابت های انتخاباتی انصراف داد. با انصراف حسین مقدم، تعداد داوطلبین نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن به ۱۹ نفر رسید.

به گزارش بصیر سبزوار،یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی مجلس دهم از حوزه انتخابیه سبزوار به نام حسین مقدم با حضور در فرمانداری از پیگیری ادامه رقابت های انتخاباتی انصراف داد.

با انصراف حسین مقدم، تعداد داوطلبین نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن به ۱۹ نفر رسید.