مسئول روابط عمومی سپاه سبزوار از برگزاری تمرینات تاکتیکی عملیاتی و رزمایش بزرگ گردان 22 امام حسین(ع) سبزوار خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار ستوان یکم پاسدار محمدعلی یاوری گفت: این رزمایش به مدت سه شبانه روز در منطقه عمومی گودچاه سبزوار برگزار خواهد شد.

وی افزود: بسیجیان شجاع گردان امام حسین (ع)در طول این سه شبانه روز پس از تمرینات تاکتیکی عملیاتی با محتوای دفاع ثابت غیر خطی ، عملیات ضد هلی برن ، تاخت ، کمین ، دستبرد ، تامین پاسگاه فرماندهی ، استفاده از سنگرهای زیرزمینی و آتش و حرکت و دیگر تمرینات مورد نیاز این مهارت ها را در روز اصلی رزمایش با حجم سنگین آتش سلاح های مستقیم زن نیمه سنگین به معرض نمایش می گذارند.

یاوری ادامه داد: هدف از برگزاری این رزمایش ها و تمرینات تاکتیکی بالا بردن توان رزم نیروها و تقویت وحدت رویه و همچنین ارزیابی توان بسیجیان جهت انجام ماموریت های محوله آتی در هر نقطه کشور و یا عملیاتهای فرا منطقه ای است.

گفتنی است این رزمایش ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه اجرا خواهد شد.