با این حال حشمتیه با هزینه های سرسام آور و با فشارهای سبحانی آماده شد تا در آستانه انتخابات،به نام او افتتاح شود. آقای سبحانی بجای افتخار به افتتاح حشمتیه باید پاسخگو باشد چرا برای ۱۸ درصد این پروژه ۴۷ میلیارد هزینه شده است.

به گزارش بصیر سبزوار به نقل ازسلام سربدار، این روزها رمضانعلی سبحانی فر مدام به افتتاح بیمارستان حشمتیه افتخار می کند و هر جا هم که می رود در گزارش کارهایش اعلام می کند بیمارستانی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود با تلاش های شبانه روزی من به سرانجام رسید.

روز دوشنبه هم همراه استاندار در خوشاب حضور پیدا کرد و مرکز بهداشتی درمانی این شهر را افتتاح کرد و باز هم با افتخار از تلاش های شبانه روزی اش برای ساخت این مرکز پرده برداشت.

اما در مورد این دو پروژه اطلاعات خیلی شفافی را ایشان سانسور کردند و در هیچ کدام از مصاحبه های خود به آن اشاره نکردند. دلیل آن هم واضح است چون آقای مهندس خود خوانده، می خواهد بگوید از اول انقلاب هر کاری در شهر شده است به خاطر تلاش های ایشان بوده و به قول یکی از دوستان همین که ساخت بیمارستان مبینی را در روزمه کاری خود نیاورده است باید دسته جمعی از ایشان تشکر کنیم.

هر چند پروژه بیمارستان حشمتیه و مرکز بهداشتی درمانی خوشاب از لحاظ حجم پروژه قابل مقایسه نیستند ولی این دو مورد برای تحلیل رفتار انتخاباتی رمضانعلی سبحانی فر گزینه های خوبی هستند.

بیمارستان حشمتیه در دولت قبل و در دوره نمایندگان دوره قبل کلنگ زنی و شروع به کار شد. در پایان سال ۹۱، نزدیک به ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و تنها برای این درصد از پیشرفت فیزیکی ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده بود. دولت یازدهم هم به ریاست حسن روحانی در همان ابتدا متعهد شد که پروژه های بالای ۶۰ درصد رشد فیزیکی را در دستور کار قرار دهد. این ها نکاتی است که آقای سبحانی دوست ندارد گفته شود، آنچه که آقای سبحانی فر دوست دارد هر روز مصاحبه کند و بگوید این است که حشمتیه از صفر تا صد حاصل زحمات من است.

با این حال بیمارستان حشمتیه با هزینه های سرسام آور و با فشارهای سبحانی آماده شد تا در آستانه انتخابات،به نام او افتتاح شود. ۱۸ درصد باقی مانده از بیمارستان حشمتیه هم با هزینه ۴۷ میلیارد تومان تکمیل شد. آقای سبحانی بجای افتخار به افتتاح حشمتیه باید پاسخگو باشد چرا برای ۱۸ درصد این پروژه با ۴۷ میلیارد تومان هزینه شده است. آقای سبحانی ید طولانی در بهره برداری انتخاباتی از پروژه های دولتی دارد که در فرصت دیگر به آن خواهیم پرداخت اما حشمتیه در حالی که آماده نبود افتتاح شد تا سبحانی آن را به نفع خودش مصادره کند. لازم به توضیح نیست که این بیمارستان هنوز نیروهایش را جذب نکرده و برای ارائه خدمات آماده نیست و حتی در بعضی از قسمت های آن هنوز عملیات ساختمانی تمام نشده است. رمضانعلی سبحانی هیچ اشاره ای به اقدامات صورت گرفته برای ساخت بیمارستان در دولت قبل و وعده های دولت وقت برای اتمام این پروژه نکرده است.

اما مورد بعدی مرکز بهداشتی درمانی خوشاب بود که دوشنبه این هفته افتتاح شد. طرح اولیه این مرکز، مرکز درمان بستر بود که در سفر وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد در آذرماه سال ۹۰، مجوز و دستور ارتقای آن به بیمارستان ۳۲ تختوابی صادر شد. بیمارستان ۳۲ تختوابی با توجه به جمعیت خوشاب و فاصله این شهر از سبزوار از نیازهای اساسی این شهرستان بود. اما آنچه که در سایه تلاش های شبانه روزی آقای سبحانی اتفاق افتاد تنزل بیمارستان ۳۲ تختوابی به مرکز بهداشتی درمانی بود. حال باید از رمضانعلی سبحانی فر پرسید چگونه توانست از حق مسلم مردم خوشاب چشم پوشی کند؟ چرا آقای سبحانی از مردم بخاطر کوتاهی در قبال این پروژه عذرخواهی نکرد یا حداقل عنوان نکرد که بجای مرکز بهداشتی درمانی قرار بر افتتاح بیمارستان در خوشاب بوده است.

رفتار انتخاباتی آقای سبحانی به گونه است که نه تنها صحبتی از طرح اصلی این پروژه نمی کند بلکه آن طرح حداقلی هم که افتتاح می شود به نام خود مصادره می کند. حال اگر این رفتارهای آقای سبحانی را کنار هم بگذارید سیاست انتخاباتی ایشان به خوبی مشخص می شود.

 

انتهای پیام/