محسنی ثانی کاندیدای مشهد انصراف داد.

یه گزارش بصیر سبزوار،حامد واعظ زاده خراسانی عضو لیست جبهه پیروان خط امام و رهبری در حوزه انتخابیه مشهد از انصراف دکترمحمدرضامحسنی ثانی به نفع لیست جبهه پیروان خط امام ورهبری تقدیر وتشکر کرد.

واعظ زاده خراسانی انصراف محسنی ثانی را مصداق بصیرت و دانایی دانست و گفت: شایسته است دیگر اصولگرایان نیزبا توجه به شرایط موجود، جهت قوت و تائیر گذاری بیشتر لیست جبهه پیروان خط امام ورهبری گام بردارند.

شایان ذکراست محسنی ثانی نماینده فعلی مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی می باشد.

 

منیع:خبر۸