صبح امروز و همزمان با سراسر کشور مردم سبزوار با شرکت در راهپیمایی 22بهمن باردیگر با انقلاب و امام انقلاب بیعت کردند.

_MG_4729 _MG_4738 _MG_4760 _MG_4767 _MG_4769 _MG_4777 _MG_4779 _MG_4789 _MG_4791 _MG_4802 _MG_4805 _MG_4808 _MG_4831 _MG_4840 _MG_4849 _MG_4862 _MG_4865 _MG_4875