همین و همین است که باعث می‌شود نتوانی بی‌تفاوت بگذری وقتی نگاه‌های متعجب و سرشار از سرزنش رهگذران را می‌بینی که با خود میگویند: مدرسه دخترانه؟ شب؟ این صداها و…

هر کس از مقابل دبیرستان دخترانه فرزانگان سبزوار (دوره دوم) که محل تحصیل استعدادهای درخشان است می گذشت صداهایی را می شنید که عجیب می نمود. ساعت هفت شب! دبیرستان دخترانه! و آواز و ترانه لهو و لعب در بلندگوهایی که صدایاش تا چند کوچه آن طرف تر می رفت! صدای سوت و هورا هم بود و فقط معلوم نبود که چیز دیگری هم هست یا نه.

همین و همین است که باعث می‌شود نتوانی بی‌تفاوت بگذری وقتی نگاه‌های متعجب و سرشار از سرزنش رهگذران را می‌بینی که با خود میگویند: مدرسه دخترانه؟ شب؟ این صداها و…

در زدیم و یک مرد جوان دم درآمد و البته طلب کار، گفت برنامه‌ای و جشنی به مناسبت دهه فجر است. وقتی پرسیدیم این صداها که می‌آید چه ربطی به دهه فجر دارد و چرا این وقت شب و خارج از ساعت آموزشی؟ جوابی نداشت. جویای مدیر مدرسه شدیم. در را بست و رفت که رفت و خبری نشد. ربع ساعتی که گذشت و دیدیم آبروریزی صداها کم‌کم رهگذران بیشتری را وادار به سر تکان دادن می‌کند. آن‌قدر زنگ زدیم تا بالاخره دوباره آمد و این بار از سر ناچاری مدیر را هم آورد. مدیر البته طلب کار بود.

مدیر که حاضر نشد خودش را معرفی کند مدعی شد برنامه به مناسبت دهه فجر است. دهه فجری که هنوز قرار است فردا از راه برسد. وقتی پرسیدیم چرا این وقت شب و خارج از ساعت آموزشی؟ جواب داد که اردو گذاشته‌اند و از ساعت چهار اینجا هستند و از حراست اداره آموزش‌وپرورش سبزوار مجوز دارند. پرسیدیم این آواز و ترانه‌ها چه ربطی به دهه فجر دارد این‌ها فقط مناسب مجالس لهو و لعب است. مدعی شد محتوا را حراست اداره تأیید کرده است و این هم آخر برنامه است. حاضر نشد به سؤالات دیگر ما پاسخ بدهد و گفت هر سؤالی دارید صبح بروید از حراست اداره بپرسید.

حرف این است که فرقی نمی‌کند که اردوی در حیاط مدرسه! باشد یا جشن اما به‌هرحال وقتی اسم انقلاب و دهه فجر روی برنامه‌ای گذاشته می‌شود محتوای متناسب با آن را هم باید تدارک دید. نه صرف شادی آن‌هم شادی حرامی که به جد مایه خفت و سرشکستگی است.

ازآنجاکه دانش آموزان امانتی در اختیار آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس هستند به نظر می‌رسد چنین رفتارهای مدیریتی چیزی نمی‌تواند باشد جز مصداق مسلم خیانت‌درامانت. مدیری اگر هوس لهو و لعب دارد و دلش غنج می‌رود برای آواز دختر دختر، بهتر است برود در گوشه چهاردیواری خانه‌اش هر درستی که دلش می‌خواهد بکند نه این‌که هر صوتی را تا چهار کوچه آن‌طرف‌تر در گلوی بلندگوی مدرسه بیندازد و دختران دبیرستانی را هم با رفتارهای قبیح خودش همراه کند، آن‌هم به اسم جشن دهه فجر.

منبع :رصد