همزمان با 17منطقه از کشور طرح ارتقاء پایگاههای بهداشت شهری به پایگاه سلامت در سبزوار اجرا شد.

به گزارش بصیر سبزوار،رئیس اداره بهداشت سبزوار صبح امروز و در مراسم افتتاح اولین پایگاه سلامت شهری در سبزوار با بیان اینکه پایگاه ۷۵۰۰نفر را زیر پوشش قرار خواهد داد اظهارداشت: در این پایگاه خدمات به صورت فعال و با اثربخشی بیشتر ارائه خواهد شد.

 

میر موسوی همچنین با اشاره به آماده بودن پایگاه سلامت منطقه حاشیه نشین راه دلقند ادامه داد: با توجه به اتمام عملیات عمرانی و جذب نیروهای پایگاه منتظر اقدامات اولیه از سوی فرمانداری برای راه اندازی این پایگاه با جمعیت تحت پوشش ۱۲هزار نفر هستیم.

 

وی این ارتقا پایگاه هارا با هدف دسترسی به خدمات ضروری و برقراری عدالت در سلامت برای مردم و در راستای طرح تحول سلامت دانست و افزود: برای ارئه خدمات در این طرح از توان بخش خصوصی و افراد تحصیل کرده دانشگاهی استفاده شایانی شده است.

 

رئیس اداره بهداشت سبزوار همچنین به افزایش پایگاههای سلامت حاشیه شهر اشاره کرد و خاطر نشان کرد: پایگاه های بهداشت قلعه نو دهراز ،کلاته سیفر ،صالح آباد تا پایان سال به پایگاه بهداشت سلامت ارتقا پیدا کرده و در سال آینده نیز  تمامی پایگاههای شهری نیز به این طرح خواهند پیوست.

 

وی با بیان اینکه تمام شهرواندان در راستای سلامت عمومی نقش موثری دارند تاکید کرد: متاسفانه با تغییر در سبک زندگی و اپیدمی بیمار های مزمن هرروز بر شمار بیماران افزوده می شود که باید با ارتقاء سطح دانش بهداشتی جامعه و تغییر الگوی غذایی بر این مشکل غلبه کنیم.

 

میرموسوی در پایان تصریح کرد:از ۱۷بهمن ماه تمام نیروهای معاونت بهداشتی در کلاس های آموزشی طرح ارتقا پایگاهها شرکت خواهند کرد.

 

انتهای پیام/